Biljardin säännöt

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi kolmen Suomessa suositun biljardipelin (8-pallon, 9-pallon sekä Snookerin) säännöt.

8-pallon säännöt


8-palloa pelattaessa käytetään 16 palloa: valkoinen lyöntipallo sekä 15 kohdepalloa. Kohdepallot on numeroitu yhdestä viiteentoista. Toinen pelaajista pussittaa yksivärisiä palloja ja toinen raidallisia palloja. Aloituspakassa 8-pallon tulee olla kolmannen rivin keskimmäinen pallo, muuten aloituspakan pallot saavat olla sattumanvaraisessa järjestyksessä. Mikäli aloituslyönnissä menee numeropallo pussiin, saa aloituksen lyöjä jatkaa lyöntivuoroaan. Aloituslyönnin jälkeen valitaan joko yksiväriset tai raidalliset pallot ensimmäisellä laillisella lyönnillä, jolloin pallo sekä pussi on maalattu.

Kun pelaaja on pussittanut kaikki kohdepallonsa, hän yrittää pussittaa 8-pallon laillisella lyönnillä. 8-pallo voidaan maalata kuten kaikki pallot lyöntivuoron alussa mihin tahansa pöydän pussiin.

8-pallo on spottaamaton peli, eli mitään palloa ei nosteta takaisin pilkulle. Mikäli kohdepallo lentää pöydältä, on kyseessä virhe ja vastustajalle vapaa käsipallo, pöydältä lentänyt pallo katsotaan pussitetuksi. Paitsi jos aloituksesta menee 8-pallo sisään, silloin 8 nostetaan alapisteelle tai lähimpään vapaaseen pisteeseen alapisteestä katsoen.

9-pallon säännöt9-pallon alkuasetelma
9-palloa pelataan palloilla 1-9 ja valkoisella lyöntipallolla. Pallojen alkuasetelma katsottuna lyöntisuunnasta näkyy oikealla olevassa kuvassa. 9-pallo tulee asetelman keskelle. Molemmat kilpailijat pussittavat samoja palloja, ja voittajan ratkaisee se, kumpi pussittaa pallon numero 9. Lyöntivuorolla lyöntipallon on kuitenkin aina osuttava ensimmäisenä pöydän pieninumeroisimpaan palloon, joten ysi pitää pussittaa joko jonkin muun pallon avulla (ratsastaminen) tai kaikkein viimeisimpänä. Muiden pallojen pussittamisesta ei ole pelaajalle mitään muuta hyötyä kuin se, että hän pääsee jatkamaan vuoroaan. 9-palloa ei tarvitse missään pelin vaiheessa maalata, joten etenkin aloittelevilla pelaajilla voi tuurilla olla suuri merkitys pelin lopputulokseen 9-pallon mennessä vahingossa pussiin.

Peli vaatii taktikointia. Pelaajan on pyrittävä jatkamaan vuoroaan tai piilotettava kivi muiden pallojen taakse niin, että vastustaja ei voi osua seuraavaksi lyöntivuorossa olevaan palloon. Virhelyönnistä seuraa käsipallo, jolloin vastustaja voi nopeasti pelata tilanteen omaksi edukseen. Jos pallo lentää pois pöydältä, se nostetaan pussiin ja peli jatkuu. Poikkeuksena ysipallo, joka spotataan alapisteelle.

Snookerin säännöt


Pöydälle asetetaan 15 punaista palloa ja kuusi värillistä palloa kukin erikseen määrättyyn paikkaansa.

Peliä pelaa kaksi pelaajaa tai kaksi joukkuetta, jotka vuorotellen yrittävät pussittaa palloja lyömällä kepillään valkoista lyöntipalloa. Lyöntivuoronsa aluksi pelaajan on osuttava punaiseen palloon. Mikäli punainen pallo pussitetaan ja virhettä ei tapahdu, poistuu punainen pallo pelistä ja pelaaja saa siitä yhden pisteen. Tällöin hänen lyöntivuoronsa myös jatkuu, ja hänen on osuttava valitsemaansa väripalloon. Väripallon pussittamisesta saa pisteitä seuraavasti:


Snookerin alkuasetelma. Klikkaa suuremmaksi. Kuva: Maciej Jaros
* Keltainen: 2
* Vihreä: 3
* Ruskea: 4
* Sininen: 5
* Vaaleanpunainen: 6
* Musta: 7

Jos pöydällä on jäljellä punaisia palloja, palautetaan pussitettu väripallo takaisin pöydälle alkuperäiselle pisteelleen.

Pussitettuaan väripallon pelaajan tulee jälleen osua punaiseen palloon seuraavalla lyönnillään. Punaisia palloja ja väripalloja pussitetaan vuorotellen, kunnes punaisia palloja ei ole enää jäljellä, joilloin väripallot pussitetaan arvojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Tällöin pelaajan on osuttava pöydän matala-arvoisimpaan palloon. Pelaajan lyöntivuoro päättyy kun hän ei pussita palloa tai tekee virheen. Pelaajan yhden lyöntivuoron aikana saamasta pistemäärästä käytetään nimitystä breikki (engl. break). Jos pelaaja pussittaa samalla lyöntivuorolla kaikki 15 punaista palloa, jokaisen punaisen jälkeen mustan pallon ja lopuksi kaikki väripallot, on kyseessä arvostettu 147 pisteen maksimibreikki.

Snooker-peli koostuu eristä (engl. frame), joita on voitettava tietty määrä. Yhden erän voittaa enemmän pisteitä kerännyt pelaaja tai joukkue. Pöydällä olevien pisteiden määrä riippuu pallojen lukumäärästä pöydällä. Lisäksi pelaaja saa pisteitä, jos vastustaja tekee virheen. Mikäli pelaaja katsoo vastustajan ohi kirimisen olevan käytännössä mahdotonta, on hyvien tapojen mukaista luovuttaa erä.

Aloituslyönti suoritetaan pöytään merkityn puoliympyrän sisältä. Aloituslyönti on laillinen, mikäli pelaaja osuu valkoisella pallolla ensin punaiseen palloon, ja virhettä ei tapahdu. Huippusnookerissa aloituslyönnillä ei lähes koskaan koeteta pussittaa palloa, vaan se suoritetaan turvalyöntinä (engl. safety), jolloin valkoinen pallo koetetaan tyypillisesti saada takaisin lähtöpäätyyn mahdollisimman lähelle päätyvallia.

Virheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lyönti ei suju pelin sääntöjen mukaisesti. Virheestä hyvitetään vastustajaa 4–7 pisteellä riippuen tilanteesta, jossa virhe tapahtui. Virheestä hyvitetään normaalisti 4 pistettä, mutta jos virheeseen liittyy oleellisesti väripallo, jonka arvo on enemmän kuin 4 pistettä, virheestä hyvitetään väripallon arvoa vastaava määrä.

Tyypillisiä virheitä ovat:

* valkoinen pallo osuu ensimmäisenä palloon, joka ei ole lyöntivuorossa
* valkoinen pallo ei osu mihinkään palloon
* valkoinen pallo pussitetaan
* vääränvärinen pallo pussitetaan
* jokin palloista pomppaa pois pöydältä
* pelaaja osuu valkoiseen palloon jollakin muulla kuin kepin päällä
* pelaaja koskettaa jotain muuta palloa kuin valkoista palloa

Virheen tapahduttua voi lyöntivuoroon tuleva pelaaja joko jatkaa itse tai käskeä virheen tehneen pelaajan lyömään uudestaan. Mikäli valkoinen pallo jää virheellisen lyönnin jälkeen paikkaan, josta yksikään lyöntivuorossa oleva pallo ei näy kokonaan, on kyseessä vapaapallotilanne (freeball), jossa pelaaja voi halutessaan pussittaa minkä tahansa pallon, ja se lasketaan lyöntivuorossa olleen pallon arvoiseksi. Mikäli virhe katsotaan tahalliseksi, voi lyöntivuoroon tuleva pelaaja laittaa virheen tehneen pelaajan lyömään samasta paikasta uudelleen. Tällöin tuomari siirtää pallot takaisin paikoille, joissa ne olivat lyöntiä ennen.

Pelin nimi, snooker, tarkoittaa tilannetta, jossa lyöntipallolla ei ole suoraa reittiä kohdepalloon. Tällöin kohdepalloa on lyötävä joko vallin kautta tai kierrelyönnillä. Snookereilla, eli lyöntipallon "piilotuksilla", on myös mahdollista kerätä pisteitä. Tämä mahdollistaa sen, että häviöllä olevan pelaajan on mahdollista kiriä erää johtavan pelaajan ohi, vaikka pöydällä olisi pisteitä vähemmän kuin pelaajilla piste-eroa.


Lähde: Wikipedia